ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
ขอบคุณข้าราชการและครอบครัว
กองทัพอากาศ จัดพิธีรับศพนักบินที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่(เข้าชม 218 ครั้ง)

พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับร่าง นาวาอากาศตรี ดิลกฤทธิ์  ปัถวี ผู้ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐ (Gripen 39C) ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขณะแสดงการบินเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามบินกองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา โดยกองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130) และจัดกองทหารเกียรติยศรับร่างนักบินผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๖ ดอนเมือง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๒๗ นาวาอากาศตรี ดิลกฤทธิ์  ปัถวี นักบินประจำหมวดบิน ๓ ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๔๓, นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๕๐) ได้ทำการบินเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐ (Gripen 39C) จากฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปทำการแสดงการบิน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามบินกองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา และประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะทำการบิน 

จากความสูญเสียดังกล่าว พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัว และญาติของผู้เสียชีวิต พร้อมสั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบอากาศยานอุบัติเหตุกองทัพอากาศ เข้าพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าว รวมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้านสิทธิกำลังพล ให้แก่ญาติ และครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ ดังนี้

  - ได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ ๗ ขั้น

  - ได้รับพระราชทานยศ เป็น “พลอากาศโท” และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ท.ม. หรือ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย” 

  - เงินสงเคราะห์ข้าราชการเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามระเบียบของทางราชการ


สำหรับพิธีทางศาสนา มีกำหนดการดังนี้ 

ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

     ๑๕๓๐ เคลื่อนศพขึ้นตั้งยังศาลาทักษิณาประดิษฐ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 

     ๑๖๐๐ รดน้ำศพ 

     ๑๗๓๐ น้ าหลวงพระราชทานอาบศพ 

     ๑๘๓๐ สวดพระอภิธรรม 

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐    เวลา ๑๘๓๐ สวดพระอภิธรรม 

ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐           เวลา ๑๖๐๐ พระราชทานเพลิงศพ ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

* นำเสนอข่าวโดย กองทัพอากาศ
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username:
Password: