ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
เพื่อคนที่คุณรัก
การหักเงิน

การหักเงิน มี 3 ประเภท 
    •  ในสังกัด 
    •  ธนาคาร 
    •  ธนาณัติ

1. การหักเงินในสังกัด 
คือสมาชิกฌาปนกิจที่ประจำการอยู่ใน ทอ. เราจะหักเงินผ่านทางหน้างบเงินเดือน โดยเจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัด จะทำการหักเงินของท่านทุกสิ้นเดือน ยอดเงินจะโชว์ที่สริบเงินเดือน

2. การหักเงินผ่านธนาคารทหารไทย 
คือ สมาชิกที่อยู่น อกสังกัด ดังนี้ ลูกจ้างทุกประเภท, พนักงานราชการ, ท่านที่เกษียณอายุราชการ, ลาออกจากราชการ,ย้ายไปอยู่นอกหน่วย ทอ.

ให้ท่านนำคำสั่งที่ให้นายทหารออกจากราชการ พร้อมบัญชีธนาคารทหารไทยสาขาใดก็ได้ มาติดต่อที่แผนกฌาปนกิจ เพื่อดำเนินการหักเงินต่อไป ทางเราจะหักเงินของท่านผ่านทางธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ และจะมีใบแจ้งยอดรายละเอียดการหักเงิน รายเดือนผ่านบัญชีของท่านส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ทุก 6 เดือน


ธนาคารจะหักเงินของท่านทุกสิ้นเดือนของวันทำการประมาณ ตี 5
เพราะฉะนั้นท่านควรจะมีเงินในบัญชีคงไว้พอหักประมาณ 300-350 บาท/ราย ก่อนวันสิ้นเดือน

เมื่อท่านขาดส่งตั้งแต่ 2 เดือนเราจะทำหนังสือแจ้งเตือนให้ท่านนำเงินไปเข้าไว้ ตามจำนวนที่เราจะหักทุกเดือนจนกว่าท่านจะนำเงินเข้า

เมื่อเกิน 90 วัน ท่านยังไม่นำเงินเข้า เราจะนำหลักฐานของท่านมารอดำเนินการทวงถาม อีก 3 ครั้ง

เจ้าหน้าที่จะเตรียมรายชื่อถอนออกจากการเป็นสมาชิกชั่วคราว


สำหรับสมาชิกที่เราติดต่อไปแล้วจดหมายตีกลับ ทางเราจะดำเนินการตรวจสอบที่อยู่กับทางเขตสายไหมเพื่อดำเนินการติดตามสิทธิประโยชน์ของท่านต่อไป

สำหรับเจ้าหน้าที่
Username:
Password: