ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
เพื่อคนที่คุณรัก

 ความสำคัญของพิธีกรรม ทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่งดงาม สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ กองการฌาปนกิจ
สก.ทบ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ทำการรวมหลักปฎิบัติ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา มาเพื่อเป็นประโยชน์ 
 
  พิธีทำบุญทั่วไป
  พิธีตั้งศาลพระภูมิ
  พิธีบรรพชาอุปสมบท
  พิธีสังเวยศาลพระภูมิ
  พิธีทอดกฐิน
  พิธีบำเพ็ญกุศลของหน่วย
  พิธีสมรส
  พิธีถวายสังฆทาน
  พิธีศพ
  พิธีทอดผ้าป่า
  พิธีวางศิลาฤกษ์
  พิธีทำบุญตักบาตร
  พิธียกเสาเอก
  พิธีโกนผมไฟ - โกนจุก
  พิธีเปิดป้ายอาคารสถานที่
  พิธีทำบุญวันสงกรานต์
  พิธียกช่อฟ้า
  พิธีพุทธาภิเษก
  พิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต
  พิธีหล่อพระพุทธรูป (แบบย่อ)
  พิธีตัดลูกนิมิต
  พิธีหล่อพระพุทธรูป (แบบพิสดาร)
  ทำบุญครบรอบ 60 ปี
  พิธีเบิกพระเนตร
  ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Username:
Password: