ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
ขอบคุณข้าราชการและครอบครัว
พิธีฌาปนกิจศพ

1. ประธานและผู้ร่วมพิธี พร้อม
2. พิธีกร เชิญแขกผู้ใหญ่  ทอดผ้าบังสุกุล โดยจัดลำดับจากผู้มีอาวุโสน้อย ไปหาผู้ที่มีอาวุโสมาก และนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุล  ควบคู่กันไปกับแขกผู้ใหญ่  ตามลำดับ  โดยจัดลำดับจากพระสงฆ์ที่มีอาวุโสน้อยไปหาที่มีอาวุโสมากเช่นเดียวกัน
3. พิธีกร อ่านประวัติและคำไว้อาลัย
4. ประธานฯ ทอดผ้ามหาบังสุกุล
5. พระสงฆ์ พิจารณาผ้ามหาบังสุกุล
6. ประธานประกอบพิธีฌาปนกิจศพ (จุดดอกไม้จันทน์ วางลงที่กลางฐานที่ตั้งศพ)
7. กรณีที่มีพระสงฆ์มาร่วมงาน  ให้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ก่อนแล้วเชิญแขก ขี้นวางดอกไม้จันทน์ตามลำดับ

-เสร็จพิธี-

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

1. ประธานและผู้ร่วมพิธี พร้อม
2. แถวกองเกียรติยศเข้าที่พร้อมหน้าเมรุ (กรณีที่เป็นศพที่ต้องจัดกองเกียรติยศ)
3. พิธีกร เชิญแขกผู้ใหญ่  ทอดผ้าบังสุกุล โดยจัดลำดับจากผู้มีอาวุโสน้อย ไปหาผู้ที่มีอาวุโสมาก และนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุล  ควบคู่กันไปกับแขกผู้ใหญ่  ตามลำดับ  โดยจัดลำดับจากพระสงฆ์ที่มีอาวุโสน้อยไปหาที่มีอาวุโสมากเช่นเดียวกัน
4. พิธีกร อ่านหมายรับสั่ง
5. พิธีกร อ่านประวัติ และคำไว้อาลัย
6. ผู้แทนเจ้าภาพหรือพิธีกร  อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
7. เชิญยืนไว้อาลัย (หากเป็นศพที่มีกองเกียรติยศไม่ต้องเชิญยืนไว้อาลัย
8. ประธานฯ ทอดผ้ามหาบังสุกุล
9. พระสงฆ์ พิจารณาผ้ามหาบังสุกุล
10. ประธานฯ หันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับฯ ในวันนั้น ถวายคำนับ ๑ ครั้ง  วางกระทงข้าวตอก และกระทงดอกไม้ (เครื่องขมา) ที่ฐานพื้นหน้หน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับฯ ในวันนั้น ถวายคำนับ ๑ ครั้ง  วางกระทงข้าวตอก และกระทงดอกไม้ (เครื่องขมา) ที่ฐานพื้นหน้าหีบศพ ทำความเคารพศพ ๑ ครั้ง
11. เป่าแตรนอน ๑ จบ (กรณีจัดกองเกียรติยศ)
12. ประธานฯ จุดดอกไม้จันทน์พระราชทาน ที่เพลิงหลวง แล้ววางที่กลางฐานที่ตั้งศพ และรับ
ดอกไม้จันทน์สำหรับประธานฯ วางลงที่กลางฐานที่ตั้งศพนั้น (โดยไม่วางทับหรือเทียบเทียมดอกไม้จันทน์พระราชทาน)
13. เป่าแตรนอน ๑ จบ (กรณีจัดกองเกียรติยศ)
14. ประธานฯ ถวายคำนับไปยังทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับฯ ในวันนั้น อีก ๑ 
ครั้ง  แล้วลงจากเมรุ
15. กรณีที่มีพระสงฆ์มาร่วมงาน ให้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ก่อนแล้วเชิญแขก ขี้นวาง
ดอกไม้จันทน์ตามลำดับ
-เสร็จพิธี-

สำหรับเจ้าหน้าที่
Username:
Password: