ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
ขอบคุณข้าราชการและครอบครัว

ศาลาทักษิณาประดิษฐ
ผู้เสียชีวิต : คุณหญิงสมควร เย็นสุดใจ
กำหนดการ
สวดพระอภิธรรม 8 - 15 ธ.ค. 2561
บรรจุศพ 15 ธ.ค. 2561
เวลา 19:30 น.สุสาน
หมายเหตุ : วันที่ 10 ธ.ค. 61 หยุด