ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
เพื่อคนที่คุณรัก

ศาลา ๑๕
ผู้เสียชีวิต : นายสุทัศน์ แสงสว่าง
กำหนดการ
สวดพระอภิธรรม 19 - 21 ม.ค. 2561
พระราชทานเพลิง 22 ม.ค. 2561
เวลา 14:00 น.เมรุ 1