ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
เพื่อคนที่คุณรัก

ศาลา ๑๖
ผู้เสียชีวิต : พล.อ.ต.อนันต์ เพ็ชร์น้อย
กำหนดการ
สวดพระอภิธรรม 18 - 21 ต.ค. 2561
พระราชทานเพลิง 22 ต.ค. 2561
เวลา 16:00 น.เมรุ 1