ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
ขอบคุณข้าราชการและครอบครัว

ศาลา ๑๗
ผู้เสียชีวิต : นางสุดใจ อิทธิไมย์ยะ
กำหนดการ
สวดพระอภิธรรม 20 - 20 ม.ค. 2561
พระราชทานเพลิง 21 ม.ค. 2561
เวลา 16:00 น.เมรุ 1