ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
ขอบคุณข้าราชการและครอบครัว

ศาลา ๒
ผู้เสียชีวิต : นายนิพนะ์ ด่านวิวัฒน์
กำหนดการ
สวดพระอภิธรรม 16 - 22 ม.ค. 2561
พระราชทานเพลิง 23 ม.ค. 2561
เวลา 16:00 น.เมรุ 1