ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
ขอบคุณข้าราชการและครอบครัว

ศาลา ๒
ผู้เสียชีวิต : นายสุรเดช นีละเสวี
กำหนดการ
สวดพระอภิธรรม 21 - 27 เม.ย. 2561
พระราชทานเพลิง 28 เม.ย. 2561
เวลา 17:00 น.เมรุ 2