ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
เพื่อคนที่คุณรัก

ศาลา ๒
ผู้เสียชีวิต : นางสันทนา อัมพุช
กำหนดการ
สวดพระอภิธรรม 20 - 24 ต.ค. 2561
พระราชทานเพลิง 25 ต.ค. 2561
เวลา 17:00 น.เมรุ 2
หมายเหตุ : วันที่ 23 ต.ค.61 หยุด