ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
ขอบคุณข้าราชการและครอบครัว

ศาลา ๔
ผู้เสียชีวิต : นายอภิชาติ แสงเพ็ชร
กำหนดการ
สวดพระอภิธรรม 17 - 20 ม.ค. 2561
ประชุมเพลิง 21 ม.ค. 2561
เวลา 14:00 น.เมรุ 1