ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
เพื่อคนที่คุณรัก

ศาลา ๖
ผู้เสียชีวิต : นายเดชา สัมฤทธิ์
กำหนดการ
สวดพระอภิธรรม 16 - 20 ม.ค. 2561
พระราชทานเพลิง 21 ม.ค. 2561
เวลา 17:00 น.เมรุ 1