ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
ขอบคุณข้าราชการและครอบครัว

ศาลา ๖
ผู้เสียชีวิต : นายสอาด แย้มเพชร
กำหนดการ
สวดพระอภิธรรม 22 - 28 เม.ย. 2561
ประชุมเพลิง 29 เม.ย. 2561
เวลา 14:00 น.เมรุ 1