ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
เพื่อคนที่คุณรัก

ศาลา ๗
ผู้เสียชีวิต : พ.ต.อ.วิรัตน์ เขมจรัส
กำหนดการ
สวดพระอภิธรรม 18 - 20 ก.ค. 2561
พระราชทานเพลิง 21 ก.ค. 2561
เวลา 13:00 น.เมรุ 1