ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน 
ขอบคุณข้าราชการและครอบครัว

ศาลา ๙
ผู้เสียชีวิต : นายบุญชู อัญชุลี
กำหนดการ
สวดพระอภิธรรม 25 - 29 เม.ย. 2561
พระราชทานเพลิง 30 เม.ย. 2561
เวลา 17:00 น.เมรุ 2