- การฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ -21/01/2561 รายชื่อศพเผาประจำวัน -    นายอภิชาติ แสงเพ็ชร  ณ เมรุ 1  เวลา 14:00      นางสุดใจ อิทธิไมย์ยะ  ณ เมรุ 1  เวลา 16:00      นายเดชา สัมฤทธิ์  ณ เมรุ 1  เวลา 17:00      นางสุทิน วายุภาพ  ณ เมรุ 2  เวลา 14:00      นายสว่าง ฉัตรพงศานนท์  ณ เมรุ 2  เวลา 17:00     **การฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ**