- การฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ -15/09/2562 รายชื่อศพเผาประจำวัน -    พ.ท.มานิตย์ เพ็ญโรจน์  ณ เมรุ 1  เวลา 16:00      นางมะ ปี๊บกลาง  ณ เมรุ 2  เวลา 16:00     **การฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ**