- การฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ -19/07/2561 รายชื่อศพเผาประจำวัน -    นายอำนวย โสภณศิริพัฒน์  ณ เมรุ 1  เวลา 16:00      น.ส.รัชนี ขำป่าน  ณ เมรุ 1  เวลา 17:00      นางอุไร จิตต์ธุรารักษ์  ณ เมรุ 2  เวลา 17:00     **การฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ**