รายชื่อศพเผาประจำวัน

วันที่ 19/07/2561
ผู้เสียชีวิตเมรุเวลา
นายอำนวย โสภณศิริพัฒน์เมรุ 116:00
น.ส.รัชนี ขำป่านเมรุ 117:00
นางอุไร จิตต์ธุรารักษ์เมรุ 217:00