รายชื่อศพเผาประจำวัน

วันที่ 15/09/2562
ผู้เสียชีวิตเมรุเวลา
พ.ท.มานิตย์ เพ็ญโรจน์เมรุ 116:00
นางมะ ปี๊บกลางเมรุ 216:00