ข่าวสาร/ประกาศ

วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน พ.ค.65 6 พ.ค.65(11 วัน)
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมประจำเดือน เม.ย.65 6 พ.ค.65(11 วัน)
รายชื่อสมาชิกขึ้นทะเบียนประจำเดือน เม.ย.65 6 พ.ค.65(11 วัน)
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน เม.ย.65 2 พ.ค.65(15 วัน)
รายชื่อสมาชิกขึ้นทะเบียนประจำเดือน มี.ค.65 11 เม.ย.65(1 เดือน)
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมประจำเดือน มี.ค.65 11 เม.ย.65(1 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน เม.ย.65 11 เม.ย.65(1 เดือน)
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มี.ค.65 1 เม.ย.65(1 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน มี.ค.65 8 มี.ค.65(2 เดือน)
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมประจำเดือน ก.พ.65 8 มี.ค.65(2 เดือน)

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙

รายชื่อผู้เสียชีวิตประจำเดือน

รายชื่อสมาชิกใหม่ประจำเดือน

วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.

วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน พ.ค.65 6 พ.ค.65(11 วัน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน เม.ย.65 11 เม.ย.65(1 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน มี.ค.65 8 มี.ค.65(2 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ก.พ.65 10 ก.พ.65(3 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ม.ค.65 6 ม.ค.65(4 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ธ.ค.64 8 ธ.ค.64(5 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน พ.ย.64 12 พ.ย.64(6 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ต.ค.64 11 ต.ค.64(7 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ก.ย.64 6 ก.ย.64(8 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ส.ค.64 9 ส.ค.64(9 เดือน)

ตรวจสอบสถานภาพศาลา

เวลาสวดพระอภิธรรม เริ่ม 1800 น.
 ศาลาผู้เสียชีวิตวันที่ฌาปนกิจ
ศาลาทักษิณาประดิษฐว่าง
ศาลา ๑มล.พร้อมศรี พิบูลสงคราม19 พ.ค.65 เวลา 14:00
ศาลา ๒นางสุนันท์ แซ่เซง19 พ.ค.65 เวลา 16:00
ศาลา ๓นายวิเชียร วิสุทธิศักดิ์21 พ.ค.65 เวลา 13:00
ศาลา ๔นางปราณี พุฒิกร18 พ.ค.65 เวลา 13:00
ศาลา ๕นางชัชชฏา วุฒิรณฤทธิ์19 พ.ค.65 เวลา 17:00
ศาลา ๖นางกุลธนา ศรวณีย์21 พ.ค.65 เวลา 17:00
ศาลา ๗พล.อ.ต.ภินันศักดิ์ เดชจรัศรี19 พ.ค.65 เวลา 13:00
ศาลา ๘นางสำราญ จักรสวัสดิ์21 พ.ค.65 เวลา 16:00
ศาลา ๙นางสุวิมล มูละผลารักษ์18 พ.ค.65 เวลา 16:00
ศาลา ๑๐พล.ท.วันชัย สุรพิเชฎฐ์22 พ.ค.65 เวลา 13:00
ศาลา ๑๑ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์24 พ.ค.65 เวลา 16:00
ศาลา ๑๒นางแน่งน้อย วิวัฒน์ขจรสุข19 พ.ค.65 เวลา 17:00
ศาลา ๑๓ว่าง
ศาลา ๑๔พล.ร.อ.ปรีชา การสุทธิ์22 พ.ค.65 เวลา 16:00
ศาลา ๑๕นายบุญเลิศ เต่าทองคำ18 พ.ค.65 เวลา 14:00
ศาลา ๑๖นายพิทักษ์ อามระดิษฐ์19 พ.ค.65 เวลา 14:00
ศาลา ๑๗ว่าง
ศาลา ๑๘นายเกรียงไกร ไกรธีรวุฒิ23 พ.ค.65 เวลา 09:00

ตรวจสอบรายชื่อศพเผาประจำวัน

 ผู้เสียชีวิตเมรุเวลา
นางปราณี พุฒิกรเมรุ 113:00
นางสุวิมล มูละผลารักษ์เมรุ 116:00
นายบุญเลิศ เต่าทองคำเมรุ 214:00

ตรวจสอบแผนผังศาลา

กองทัพอากาศ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้ช่วยทูตทหารไนจีเรีย/กรุงเทพฯ Wed, 11 May 2022 08:28:47 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดร้านกาแฟสวัสดิการ Cafe Amazon สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ Tue, 10 May 2022 05:33:27 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา สังกัดกองทัพอากาศ ที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Wed, 11 May 2022 02:12:12 GMT
ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และคณะฯ​ เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมปฏิบัติการหน่วยในระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธี ณ สถานีรายงานภูเก็ต Wed, 11 May 2022 04:02:40 GMT
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้าง และพัฒนาขีดความสามารถ กองทัพอากาศ Fri, 06 May 2022 04:37:36 GMT
กองทัพอากาศทำการยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคล Thu, 05 May 2022 06:22:10 GMT
กองทัพอากาศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาส “วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕” Tue, 03 May 2022 08:14:27 GMT
ประธานกรรมการพลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของกองบิน ๕ Thu, 05 May 2022 08:57:37 GMT
กองทัพอากาศ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวอาเศียรวาท ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ Tue, 03 May 2022 01:01:09 GMT
ชุมนุมนายเรืออากาศจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช​ Tue, 03 May 2022 01:43:10 GMT
DON MUEANG
CHIANG MAI
SURAT THANI

ลิ้งค์เชื่อมโยง

  • กองทัพอากาศ www.rtaf.mi.th
  • กรมสวัสดิการทหารอากาศ welfare.rtaf.mi.th
  • RTAF KM km.rtaf.mi.th
  • RTAF SOCIAL social.km.rtaf.mi.th
  • RTAF Intranet www.is.rtaf.mi.th
  • RTAF M@il mail.rtaf.mi.th
  • RTAF LOGIN login.rtaf.mi.th