ข่าวสาร/ประกาศ

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมประจำเดือน ก.พ.66 12 มี.ค.66(20 วัน)
รายชื่อสมาชิกขึ้นทะเบียนประจำเดือน ก.พ.66 12 มี.ค.66(20 วัน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน มี.ค.66 12 มี.ค.66(20 วัน)
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.66 2 มี.ค.66(หนึ่งเดือนที่แล้ว)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ก.พ.66 21 ก.พ.66(1 เดือน)
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมประจำเดือน ม.ค.66 21 ก.พ.66(1 เดือน)
รายชื่อสมาชิกขึ้นทะเบียนประจำเดือน ม.ค.66 21 ก.พ.66(1 เดือน)
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ,ม.ค.66 2 ก.พ.66(1 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ,ม.ค.66 9 ม.ค.66(2 เดือน)
รายชื่อสมาชิกขึ้นทะเบียนประจำเดือน ธ.ค.65 9 ม.ค.66(2 เดือน)

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙

รายชื่อผู้เสียชีวิตประจำเดือน

รายชื่อสมาชิกใหม่ประจำเดือน

วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.

วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน มี.ค.66 12 มี.ค.66(20 วัน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ก.พ.66 21 ก.พ.66(1 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ,ม.ค.66 9 ม.ค.66(2 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ธ.ค.65 20 ธ.ค.65(3 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน พ.ย.65 8 พ.ย.65(4 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ต.ค.65 18 ต.ค.65(5 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ก.ย.65 12 ก.ย.65(6 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ส.ค.65 18 ส.ค.65(7 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ก.ค.65 11 ก.ค.65(8 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน มิ.ย.65 9 มิ.ย.65(9 เดือน)

ตรวจสอบสถานภาพศาลา

เวลาสวดพระอภิธรรม เริ่ม 1800 น.
 ศาลาผู้เสียชีวิตวันที่ฌาปนกิจ
ศาลาทักษิณาประดิษฐว่าง
ศาลา ๑ว่าง
ศาลา ๒ว่าง
ศาลา ๓นายวิศิษฐ์ แสงสุวรรณ2 เม.ย.66 เวลา 14:00
ศาลา ๔พล.อ.ธิติพงษ์ เจนนุวัตร7 เม.ย.66 เวลา 19:30
ศาลา ๕ว่าง
ศาลา ๖นายอรรถสิทธิ์ บุศย์น้ำเพชร2 เม.ย.66 เวลา 16:00
ศาลา ๗ว่าง
ศาลา ๘ว่าง
ศาลา ๙ว่าง
ศาลา ๑๐ว่าง
ศาลา ๑๑ว่าง
ศาลา ๑๒คุณแม่ทิพย์รัตน์ ศรีไชยะ2 เม.ย.66 เวลา 17:00
ศาลา ๑๓ว่าง
ศาลา ๑๔ว่าง
ศาลา ๑๕นายง่วนเพียว แซ่เตียว2 เม.ย.66 เวลา 17:00
ศาลา ๑๖นางบุบผาชาติ วงษ์เจริญ2 เม.ย.66 เวลา 16:00
ศาลา ๑๗ว่าง
ศาลา ๑๘นางสมนึก ด่านอำไพ8 เม.ย.66 เวลา 16:00

ตรวจสอบรายชื่อศพเผาประจำวัน

 ผู้เสียชีวิตเมรุเวลา
นายวิศิษฐ์ แสงสุวรรณเมรุ 114:00
นางบุบผาชาติ วงษ์เจริญเมรุ 116:00
นายง่วนเพียว แซ่เตียวเมรุ 117:00
นายอรรถสิทธิ์ บุศย์น้ำเพชรเมรุ 216:00
คุณแม่ทิพย์รัตน์ ศรีไชยะเมรุ 217:00

ตรวจสอบแผนผังศาลา

กองทัพอากาศ

รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การยิงอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น - สู่ - พื้น แบบ Harpoon ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2566 โดยร่วมสังเกตการณ์บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร จังหวัดภูเก็ต Wed, 29 Mar 2023 02:33:00 GMT
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการด้วยอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ และคณะ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ Tue, 28 Mar 2023 08:00:46 GMT
เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระรูปจำลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ขึ้นแท่นประดิษฐาน Mon, 27 Mar 2023 02:58:44 GMT
เสนาธิการทหารอากาศ พร้อมคณะ ตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจแก่นักเรียน และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในการสอบวิชาการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี ๒๕๖๖ Mon, 27 Mar 2023 03:06:37 GMT
เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ Thu, 23 Mar 2023 02:13:00 GMT
รองเสนาธิการทหารอากาศ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาของสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖ Thu, 23 Mar 2023 03:53:14 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 17 ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ Wed, 22 Mar 2023 03:06:03 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และประธานกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี Wed, 22 Mar 2023 09:39:30 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 ณ วังสระปทุม Wed, 22 Mar 2023 09:44:41 GMT
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ พร้อมด้วย คณอก.พัฒนาภูมิสถาปัตย์และอาคารสถานที่บริเวณพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ เดินทางเข้าเยี่ยมสำรวจการปรับปรุงอาคารพลับพลาและอาคารบริการนักท่องเที่ยว Wed, 22 Mar 2023 09:49:01 GMT
DON MUEANG
CHIANG MAI
SURAT THANI

ลิ้งค์เชื่อมโยง

  • กองทัพอากาศ www.rtaf.mi.th
  • กรมสวัสดิการทหารอากาศ welfare.rtaf.mi.th
  • RTAF KM km.rtaf.mi.th
  • RTAF SOCIAL social.km.rtaf.mi.th
  • RTAF Intranet www.is.rtaf.mi.th
  • RTAF M@il mail.rtaf.mi.th
  • RTAF LOGIN login.rtaf.mi.th