ข่าวสาร/ประกาศ

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙

รายชื่อผู้เสียชีวิตประจำเดือน

รายชื่อสมาชิกใหม่ประจำเดือน

วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.

วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน มิ.ย.65 9 มิ.ย.65(25 วัน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน พ.ค.65 6 พ.ค.65(1 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน เม.ย.65 11 เม.ย.65(2 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน มี.ค.65 8 มี.ค.65(3 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ก.พ.65 10 ก.พ.65(4 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ม.ค.65 6 ม.ค.65(5 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ธ.ค.64 8 ธ.ค.64(6 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน พ.ย.64 12 พ.ย.64(7 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ต.ค.64 11 ต.ค.64(8 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ก.ย.64 6 ก.ย.64(10 เดือน)

ตรวจสอบสถานภาพศาลา

เวลาสวดพระอภิธรรม เริ่ม 1800 น.
 ศาลาผู้เสียชีวิตวันที่ฌาปนกิจ
ศาลาทักษิณาประดิษฐว่าง
ศาลา ๑ว่าง
ศาลา ๒นายสันติ อิงคุทานนท์9 ก.ค.65 เวลา 16:00
ศาลา ๓นายธนกฤต บุญสิทธิ์7 ก.ค.65 เวลา 16:00
ศาลา ๔ว่าง
ศาลา ๕ว่าง
ศาลา ๖ว่าง
ศาลา ๗นางธนิตา ศรีสุภะ7 ก.ค.65 เวลา 17:00
ศาลา ๘ว่าง
ศาลา ๙ม.ร.ว.ฉัตรทิพย์ ฉัตรชัย7 ก.ค.65 เวลา 14:00
ศาลา ๑๐นางจิราธาร นนทน์รุจญา5 ก.ค.65 เวลา 14:00
ศาลา ๑๑นายกวี คงกะพัน7 ก.ค.65 เวลา 17:00
ศาลา ๑๒ว่าง
ศาลา ๑๓ว่าง
ศาลา ๑๔ศ.ดร.วิทย์ ธารชลานุกิจ6 ก.ค.65 เวลา 16:00
ศาลา ๑๕นายวัชรพันธ์ อภิวัฒนาภิวัต5 ก.ค.65 เวลา 16:00
ศาลา ๑๖นายประชุม คงเป็นสุข9 ก.ค.65 เวลา 16:00
ศาลา ๑๗ว่าง
ศาลา ๑๘ว่าง

ตรวจสอบรายชื่อศพเผาประจำวัน

 ผู้เสียชีวิตเมรุเวลา
นายบัญญัติ เลิศมณีกาญจน์เมรุ 116:00
นายดุสิต ทุมนานนท์เมรุ 117:00
นางนงคราญ ลีลานุชเมรุ 214:00
พญ.ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์เมรุ 216:00
นายวันชัยย์ สุวรรณวัฒนกุลเมรุ 217:00

ตรวจสอบแผนผังศาลา

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศจัดพิธีสมโภช “พระพุทธศาสดาประชานาถ” องค์ประธาน หน้าตัก ๒๐.๒๐ นิ้ว และองค์หมายเลขมงคล หน้าตัก ๑๐ นิ้ว ก่อนเปิดประมูลเพื่อเป็นสาธารณกุศล ในวันที่ ๗ กรกฎาคม นี้ Mon, 04 Jul 2022 00:24:19 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Thu, 30 Jun 2022 01:57:39 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้นักเรียนนายเรืออากาศ ทีมพีกาซัส (PEGASUS) ในฐานะผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพอากาศ Thu, 30 Jun 2022 02:07:12 GMT
รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานยุทธการ) เป็นประธานร่วมในการประชุมประชาคมไซเบอร์ ทท.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ​ Wed, 29 Jun 2022 07:52:45 GMT
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจสอบรายละเอียดการปฏิบัติพิธีสมโภชองค์พระพุทธศาสดาประชานาถ ณ บริเวณพุทธศาสดาประชานาถ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ Fri, 01 Jul 2022 02:39:27 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศ และคู่สมรส ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Tue, 28 Jun 2022 02:22:01 GMT
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ Mon, 27 Jun 2022 07:00:57 GMT
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ Wed, 29 Jun 2022 03:53:57 GMT
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๓ Mon, 27 Jun 2022 01:13:23 GMT
พิธีบวงสรวงงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๓ Thu, 23 Jun 2022 09:32:47 GMT
DON MUEANG
CHIANG MAI
SURAT THANI

ลิ้งค์เชื่อมโยง

  • กองทัพอากาศ www.rtaf.mi.th
  • กรมสวัสดิการทหารอากาศ welfare.rtaf.mi.th
  • RTAF KM km.rtaf.mi.th
  • RTAF SOCIAL social.km.rtaf.mi.th
  • RTAF Intranet www.is.rtaf.mi.th
  • RTAF M@il mail.rtaf.mi.th
  • RTAF LOGIN login.rtaf.mi.th