ข่าวสาร/ประกาศ

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙

รายชื่อผู้เสียชีวิตประจำเดือน

รายชื่อสมาชิกใหม่ประจำเดือน

วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.

วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ก.ย.64 6 ก.ย.64(22 วัน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ส.ค.64 9 ส.ค.64(1 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ก.ค.64 7 ก.ค.64(2 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน มิ.ย.64 9 มิ.ย.64(3 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน พ.ค.64 19 พ.ค.64(4 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน เม.ย.64 5 เม.ย.64(5 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน มี.ค.64 2 มี.ค.64(7 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.ฉบับประจำเดือน ก.พ.64 16 ก.พ.64(7 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ม.ค.64 16 ก.พ.64(7 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ธ.ค.๖๓ 15 ก.พ.64(7 เดือน)

ตรวจสอบสถานภาพศาลา

เวลาสวดพระอภิธรรม เริ่ม 1800 น.
 ศาลาผู้เสียชีวิตวันที่ฌาปนกิจ
ศาลาทักษิณาประดิษฐว่าง
ศาลา ๑ปิดปรับปรุง
ศาลา ๒นางจำเนียร สุริย์ศรี30 ก.ย.64 เวลา 17:00
ศาลา ๓พล.ต.ต.อุทัยวรรณ แก้วสอาด30 ก.ย.64 เวลา 19:30
ศาลา ๔ว่าง
ศาลา ๕นางยุพา เสมอใจ29 ก.ย.64 เวลา 14:00
ศาลา ๖นางประเทือง นาคเจือทอง29 ก.ย.64 เวลา 16:00
ศาลา ๗ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม30 ก.ย.64 เวลา 16:00
ศาลา ๘นางนันทา ศรีรัตน์2 ต.ค.64 เวลา 16:00
ศาลา ๙พล.อ.ท.จิรศักดิ์ อิงคะวนิช2 ต.ค.64 เวลา 13:00
ศาลา ๑๐ว่าง
ศาลา ๑๑ว่าง
ศาลา ๑๒นายประหยัด จงสิริพันธุ์1 ต.ค.64 เวลา 11:00
ศาลา ๑๓น.ส.บุญศรี ชินพิลาศ30 ก.ย.64 เวลา 16:00
ศาลา ๑๔นายศักดา เจริญ30 ก.ย.64 เวลา 13:00
ศาลา ๑๕น.อ.สว่าง ทัศคร29 ก.ย.64 เวลา 13:00
ศาลา ๑๖ว่าง
ศาลา ๑๗ว่าง
ศาลา ๑๘ปิดใช้งานชั่วคราว

ตรวจสอบรายชื่อศพเผาประจำวัน

 ผู้เสียชีวิตเมรุเวลา
นางพวงทอง ฉวรรณกุลเมรุ 114:00
นายมนูญ บริบูรณ์เมรุ 117:00
นางลัดดา บริบาลบรรพตเขตต์เมรุ 216:00

ตรวจสอบแผนผังศาลา

กองทัพอากาศ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวน ๔๐๐ แกลลอน จาก คุณประภาวดี ธานีรนานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) Tue, 28 Sep 2021 03:04:09 GMT
ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ) ได้มอบหนังสือ และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ทอ.เป็นหนังสือหายากและทรงคุณค่าจำนวน 11 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ทอ. โดยมี พล.อ.ต.ไพฑูรย์ ไล้เลิศ จก.สบ.ทอ.เป็นผู้รับมอบ Tue, 28 Sep 2021 03:14:46 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) Tue, 28 Sep 2021 07:32:27 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานรับมอบเงิน ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ Mon, 27 Sep 2021 07:42:16 GMT
พิธีปลดประจำการ เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๖ (UH-1H) Thu, 23 Sep 2021 12:30:37 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุดอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ Thu, 23 Sep 2021 03:13:02 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบประกาศนียบัตร และประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถเหินเวหาเป็นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๙ Thu, 23 Sep 2021 06:33:39 GMT
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาราช จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของผู้บัญชาการทหารอากาศ Wed, 22 Sep 2021 02:16:24 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ Wed, 22 Sep 2021 03:07:02 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ (18th Misspelled WordASEAN Misspelled WordAir Misspelled WordChief Misspelled WordConference : 18th Misspelled WordAACC) Fri, 17 Sep 2021 03:26:02 GMT
DON MUEANG
CHIANG MAI
SURAT THANI

ลิ้งค์เชื่อมโยง

  • กองทัพอากาศ www.rtaf.mi.th
  • กรมสวัสดิการทหารอากาศ welfare.rtaf.mi.th
  • RTAF KM km.rtaf.mi.th
  • RTAF SOCIAL social.km.rtaf.mi.th
  • RTAF Intranet www.is.rtaf.mi.th
  • RTAF M@il mail.rtaf.mi.th
  • RTAF LOGIN login.rtaf.mi.th