ข่าวสาร/ประกาศ

วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ส.ค.65 18 ส.ค.65(เมื่อวาน)
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมประจำเดือน ก.ค.65 18 ส.ค.65(เมื่อวาน)
รายชื่อสมาชิกขึ้นทะเบียนประจำเดือน ก.ค.65 18 ส.ค.65(เมื่อวาน)
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ค.65 30 ก.ค.65(20 วัน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ก.ค.65 11 ก.ค.65(1 เดือน)
รายชื่อสมาชิกขึ้นทะเบียนประจำเดือน มิ.ย.65 11 ก.ค.65(1 เดือน)
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมประจำเดือน มิ.ย.65 11 ก.ค.65(1 เดือน)
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มิ.ย.65 1 ก.ค.65(1 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน มิ.ย.65 9 มิ.ย.65(2 เดือน)
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมประจำเดือน พ.ค.65 9 มิ.ย.65(2 เดือน)

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙

รายชื่อผู้เสียชีวิตประจำเดือน

รายชื่อสมาชิกใหม่ประจำเดือน

วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.

วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ส.ค.65 18 ส.ค.65(เมื่อวาน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ก.ค.65 11 ก.ค.65(1 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน มิ.ย.65 9 มิ.ย.65(2 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน พ.ค.65 6 พ.ค.65(3 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน เม.ย.65 11 เม.ย.65(4 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน มี.ค.65 8 มี.ค.65(5 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ก.พ.65 10 ก.พ.65(6 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ม.ค.65 6 ม.ค.65(7 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ธ.ค.64 8 ธ.ค.64(8 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน พ.ย.64 12 พ.ย.64(9 เดือน)

ตรวจสอบสถานภาพศาลา

เวลาสวดพระอภิธรรม เริ่ม 1800 น.
 ศาลาผู้เสียชีวิตวันที่ฌาปนกิจ
ศาลาทักษิณาประดิษฐว่าง
ศาลา ๑ว่าง
ศาลา ๒ว่าง
ศาลา ๓นางบุญล้อม จันทร์นวล24 ส.ค.65 เวลา 14:00
ศาลา ๔นายพิริยะ ศรีสาคร21 ส.ค.65 เวลา 16:00
ศาลา ๕นางอำพรรณ กลิ่นพยอม20 ส.ค.65 เวลา 13:00
ศาลา ๖นางละเมียด อุยะนันทน์21 ส.ค.65 เวลา 17:00
ศาลา ๗จ.อ.ศิริ เสนีวงศ์ ณ ยุธยา21 ส.ค.65 เวลา 13:00
ศาลา ๘ว่าง
ศาลา ๙นางจิตรา มงคลพฤฒางกูร20 ส.ค.65 เวลา 13:00
ศาลา ๑๐นางดารา สุนทรกิจ21 ส.ค.65 เวลา 14:00
ศาลา ๑๑พ.อ.อ.อ.ชั้น ปานเฟือง20 ส.ค.65 เวลา 16:00
ศาลา ๑๒น.ท.สวัสดิ์ ทิพย์รักษ์20 ส.ค.65 เวลา 17:00
ศาลา ๑๓น.อ.หญิง ปรีดี ปุษปะวรรณ21 ส.ค.65 เวลา 16:00
ศาลา ๑๔พล.อ.ท.สุพจน์ กาญจนกุล20 ส.ค.65 เวลา 17:00
ศาลา ๑๕นางจันทร์ทพย์ พิบูลย์บรรณกิจ21 ส.ค.65 เวลา 14:00
ศาลา ๑๖ร.ต.หญิง สมพร จันทร์คำ21 ส.ค.65 เวลา 13:00
ศาลา ๑๗นางเพ็ญพรรณ พิจิตบันดาล22 ส.ค.65 เวลา 14:00
ศาลา ๑๘นายชเนศ ทองใหญ่22 ส.ค.65 เวลา 13:00

ตรวจสอบรายชื่อศพเผาประจำวัน

== ไม่มีรายชื่อศพเผาประจำวัน ==

ตรวจสอบแผนผังศาลา

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ จัดพิธีมอบพระพุทธรูป “พระพุทธศาสดาประชานาถ” ขนาดหน้าตัก ๑๐ นิ้ว หมายเลข ๑ Thu, 18 Aug 2022 14:19:31 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพอากาศสิงคโปร์ ​ Wed, 17 Aug 2022 02:42:24 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ Mon, 15 Aug 2022 01:34:27 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ Mon, 15 Aug 2022 02:31:47 GMT
กองทัพอากาศ ยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ Mon, 15 Aug 2022 03:17:20 GMT
กองทัพอากาศ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 Mon, 15 Aug 2022 03:37:50 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๖๕ Wed, 10 Aug 2022 09:38:28 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง Tue, 09 Aug 2022 03:07:17 GMT
รองเสนาธิการทหารอากาศ ร่วมแถลงข่าวโครงการ “Out of the box” และโครงการ “Clip your Life Click Your Future” Tue, 16 Aug 2022 02:41:18 GMT
กองทัพอากาศ สมาคมเเม่บ้านทหารอากาศ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน และกิจกรรมมอบระบบผลิตน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ณ โรงเรียนบ้านดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ Fri, 05 Aug 2022 03:18:44 GMT
DON MUEANG
CHIANG MAI
SURAT THANI

ลิ้งค์เชื่อมโยง

  • กองทัพอากาศ www.rtaf.mi.th
  • กรมสวัสดิการทหารอากาศ welfare.rtaf.mi.th
  • RTAF KM km.rtaf.mi.th
  • RTAF SOCIAL social.km.rtaf.mi.th
  • RTAF Intranet www.is.rtaf.mi.th
  • RTAF M@il mail.rtaf.mi.th
  • RTAF LOGIN login.rtaf.mi.th