ข่าวสาร/ประกาศ

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมประจำเดือน เม.ย.66 24 พ.ค.66(10 วัน)
รายชื่อสมาชิกขึ้นทะเบียนประจำเดือน เม.ย.66 24 พ.ค.66(10 วัน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน พ.ค.66 24 พ.ค.66(10 วัน)
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมประจำเดือน ก.พ.66 12 มี.ค.66(2 เดือน)
รายชื่อสมาชิกขึ้นทะเบียนประจำเดือน ก.พ.66 12 มี.ค.66(2 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน มี.ค.66 12 มี.ค.66(2 เดือน)
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.66 2 มี.ค.66(3 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ก.พ.66 21 ก.พ.66(3 เดือน)
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมประจำเดือน ม.ค.66 21 ก.พ.66(3 เดือน)
รายชื่อสมาชิกขึ้นทะเบียนประจำเดือน ม.ค.66 21 ก.พ.66(3 เดือน)

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙

รายชื่อผู้เสียชีวิตประจำเดือน

รายชื่อสมาชิกใหม่ประจำเดือน

วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ.

วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน พ.ค.66 24 พ.ค.66(10 วัน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน มี.ค.66 12 มี.ค.66(2 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ก.พ.66 21 ก.พ.66(3 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ,ม.ค.66 9 ม.ค.66(4 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ธ.ค.65 20 ธ.ค.65(5 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน พ.ย.65 8 พ.ย.65(6 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ต.ค.65 18 ต.ค.65(7 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ก.ย.65 12 ก.ย.65(8 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ส.ค.65 18 ส.ค.65(9 เดือน)
วารสารการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทอ. ฉบับประจำเดือน ก.ค.65 11 ก.ค.65(10 เดือน)

ตรวจสอบสถานภาพศาลา

เวลาสวดพระอภิธรรม เริ่ม 1800 น.
 ศาลาผู้เสียชีวิตวันที่ฌาปนกิจ
ศาลาทักษิณาประดิษฐว่าง
ศาลา ๑ว่าง
ศาลา ๒ว่าง
ศาลา ๓น.ส.วิไล เพียรพิจารณ์6 มิ.ย.66 เวลา 16:00
ศาลา ๔ว่าง
ศาลา ๕ว่าง
ศาลา ๖นางจำเนียร สวัสดิ์พูน4 มิ.ย.66 เวลา 16:00
ศาลา ๗ว่าง
ศาลา ๘นายภัสวุฒิ พัฒนรัฐ4 มิ.ย.66 เวลา 14:00
ศาลา ๙ว่าง
ศาลา ๑๐ว่าง
ศาลา ๑๑นายชิติพัทธ์ ส่องแสงจันทร์5 มิ.ย.66 เวลา 16:00
ศาลา ๑๒นายบุญหล่นทับ เชษฐสุรกุล4 มิ.ย.66 เวลา 17:00
ศาลา ๑๓นางพรเพ็ญ พิชิตใจมานะ6 มิ.ย.66 เวลา 14:00
ศาลา ๑๔นายสุพจน์ วัฒนประดิษฐ์4 มิ.ย.66 เวลา 16:00
ศาลา ๑๕ว่าง
ศาลา ๑๖ว่าง
ศาลา ๑๗ว่าง
ศาลา ๑๘ว่าง

ตรวจสอบรายชื่อศพเผาประจำวัน

== ไม่มีรายชื่อศพเผาประจำวัน ==

ตรวจสอบแผนผังศาลา

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 Fri, 02 Jun 2023 06:36:04 GMT
เสนาธิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม (FTX) ของการฝึกร่วม กองทัพไทย ประจำ ๒๕๖๖ ของหน่วยเฉพาะกิจการปฏิบัติการพิเศษ Wed, 31 May 2023 12:40:44 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ ประจำปี 2566 Fri, 02 Jun 2023 06:14:12 GMT
ประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 14 ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 14 Wed, 31 May 2023 03:30:07 GMT
ตรวจเยี่ยมฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม 106 (อู่ตะเภา) และสถานีรายงานบ้านเพ จังหวัดระยอง Wed, 31 May 2023 10:46:56 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Tue, 30 May 2023 01:56:43 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเชิญธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามเข้าที่ตั้ง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี Thu, 25 May 2023 02:01:47 GMT
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารอากาศ สหรัฐอเมริกา ภาคแปซิฟิก ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ Thu, 25 May 2023 03:06:11 GMT
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ แก่ประชาชนชาวเมียนมาที่ประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลน โดยมี ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมในพิธี Tue, 23 May 2023 01:55:38 GMT
ชุมนุมนายเรืออากาศ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นสาธารณกุศล Fri, 19 May 2023 08:53:15 GMT
DON MUEANG
CHIANG MAI
SURAT THANI

ลิ้งค์เชื่อมโยง

  • กองทัพอากาศ www.rtaf.mi.th
  • กรมสวัสดิการทหารอากาศ welfare.rtaf.mi.th
  • RTAF KM km.rtaf.mi.th
  • RTAF SOCIAL social.km.rtaf.mi.th
  • RTAF Intranet www.is.rtaf.mi.th
  • RTAF M@il mail.rtaf.mi.th
  • RTAF LOGIN login.rtaf.mi.th