ข่าวสาร ประกาศ

ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ,ม.ค.66 2 ก.พ.66(1 เดือน) อ่าน 251 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ธ.ค.65 9 ม.ค.66(2 เดือน) อ่าน 76 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ย.65 2 ธ.ค.65(4 เดือน) อ่าน 290 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ต.ค.65 8 พ.ย.65(4 เดือน) อ่าน 97 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ย.65 5 ต.ค.65(5 เดือน) อ่าน 235 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ค.65 30 ก.ค.65(8 เดือน) อ่าน 292 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มิ.ย.65 1 ก.ค.65(9 เดือน) อ่าน 259 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน เม.ย.65 2 พ.ค.65(11 เดือน) อ่าน 178 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มี.ค.65 1 เม.ย.65(หนึ่งปีที่แล้ว) อ่าน 250 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.65 1 มี.ค.65(1 ปี) อ่าน 187 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ม.ค.65 2 ก.พ.65(1 ปี) อ่าน 231 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ธ.ค.64 6 ม.ค.65(1 ปี) อ่าน 113 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ย.64 3 ธ.ค.64(1 ปี) อ่าน 230 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ต.ค.64 1 พ.ย.64(1 ปี) อ่าน 265 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ค.64 2 ส.ค.64(1 ปี) อ่าน 229 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มิ.ย.64 1 ก.ค.64(1 ปี) อ่าน 278 ครั้ง
ความเป็นมา “ณาปนสถานกองทัพอากาศ” 14 มิ.ย.64(1 ปี) อ่าน 384 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ค.64 1 มิ.ย.64(1 ปี) อ่าน 188 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน เม.ย.64 3 พ.ค.64(1 ปี) อ่าน 187 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มี.ค.64 1 เม.ย.64(2 ปี) อ่าน 186 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.64 1 มี.ค.64(2 ปี) อ่าน 175 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ม.ค.64 15 ก.พ.64(2 ปี) อ่าน 190 ครั้ง
พิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศตรี ดิลกฤทธิ์ ปัถวี นักบินประจำหมวดบิน ๓ ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ 25 ม.ค.60(6 ปี) อ่าน 734 ครั้ง
พิธีพระราชทานเพลิงศพจากกรณีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศประสบอุบัติเหตุบริเวณเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21 ก.ค.59(6 ปี) อ่าน 709 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศตรี พสิษฐ์ เตชะเสน เรืออากาศเอก อลงกรณ์ จันทร์กระจ่าง และพันจ่าอากาศเอก วิสุทธิ์ พุทธรักษา 21 ก.ค.59(6 ปี) อ่าน 151 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศหีบทองประกอบศพ 21 ก.ค.59(6 ปี) อ่าน 142 ครั้ง
พิธีรับร่างผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๖ (UH - 1H) ของกองทัพอากาศ 21 ก.ค.59(6 ปี) อ่าน 161 ครั้ง
ประรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานการฌาปนกิจสงเคราห์กองทัพอากาศ 29 ก.พ.59(7 ปี) อ่าน 174 ครั้ง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นักบินกริพเพน 17 ม.ค.60(6 ปี) อ่าน 578 ครั้ง
กองทัพอากาศ จัดพิธีรับศพนักบินที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 17 ม.ค.60(6 ปี) อ่าน 536 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยง การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมายังฌาปนสถาน ทอ. 29 ต.ค.58(7 ปี) อ่าน 1565 ครั้ง
การฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้การต้อนรับนาวาเอก วินัย ปุณยธาราพันธ์ รอง ผอ.กสค.สก.ทร. 22 มิ.ย.58(7 ปี) อ่าน 158 ครั้ง
การฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้บรรยายแนะนำสมาชิกที่จะเกษียณราชการ ณ หอประชุมกานตรัตน์ 19 มิ.ย.58(7 ปี) อ่าน 179 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ศพไร้ญาติภายในฌาปนสถาน ทอ. ๓-๕ มิ.ย.๕๘ 8 มิ.ย.58(7 ปี) อ่าน 155 ครั้ง
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เรืออากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์ 5 มี.ค.58(8 ปี) อ่าน 129 ครั้ง
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระกรุณาพวงมาลาพระราชทานแก่ เรืออากาศเอก นพนนท์ นิวาศานนท์ 23 ก.พ.58(8 ปี) อ่าน 134 ครั้ง
พิธีทักขิณาวัฎ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ 16 ก.ค.57(8 ปี) อ่าน 154 ครั้ง
พิธีมหาพุทธาภิเษก วัตถุมงคล เพื่อมอบแก่ผู้ร่วมสมทบทุน ในการบูรณะ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ 30 มิ.ย.57(8 ปี) อ่าน 122 ครั้ง
ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการร่วมพิธีพุทธบูชา เนื่องใน... 5 มิ.ย.58(7 ปี) อ่าน 100 ครั้ง
แผนกฌาปนกิจสงเคราะห์ จัดกิจกรรมปลูกสวนหย่อม เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง ๕ ธันวามหาราช 3 ธ.ค.57(8 ปี) อ่าน 114 ครั้ง
การประชุมใหญ่ สามัญสมาชิกสวัสดิการ ทอ. ประจำปี ๒๕๕๗ 12 ก.ค.57(8 ปี) อ่าน 162 ครั้ง
พิธีกราบขอขมาลาอุปสมบท ของข้าราชการทหารอากาศ ที่จะเข้าร่วม อุปสมบทหมู่ ประจำปี ๒๕๕๗ 3 ก.ค.57(8 ปี) อ่าน 122 ครั้ง
พิธีเปิดอาคารสุสานฌาปนสถาน และพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป ประจำสุสานฌาปนสถานกองทัพอากาศ 26 มิ.ย.57(8 ปี) อ่าน 103 ครั้ง
พิธีประดับยศ “นาวาอากาศเอก” และ “นาวาอากาศเอกหญิง” 12 มิ.ย.57(8 ปี) อ่าน 152 ครั้ง
พิธีวางพวงมาลา รำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในวัน ANZAC DAY 29 เม.ย.57(8 ปี) อ่าน 106 ครั้ง
การสวนสนามเนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ 11 เม.ย.57(8 ปี) อ่าน 127 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด ๒๔ มี.ค.๕๗ 25 มี.ค.57(9 ปี) อ่าน 127 ครั้ง
กองทัพอากาศ ทำการบินโปรยน้ำลดควันที่เป็นมลพิษ 21 มี.ค.57(9 ปี) อ่าน 125 ครั้ง
พิธีเปิดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ 22 ก.พ.57(9 ปี) อ่าน 125 ครั้ง
ขอเชิญส่งบัตรอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน 25 ม.ค.57(9 ปี) อ่าน 136 ครั้ง
เทปอาเศียรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ 2 ธ.ค.56(9 ปี) อ่าน 149 ครั้ง
กองทัพอากาศ เปิดรับบริจาคช่วยเหลือภัยพิบัติในฟิลิปปินส์ 15 พ.ย.56(9 ปี) อ่าน 150 ครั้ง
พิธีเปิดอาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 20 มี.ค.57(9 ปี) อ่าน 136 ครั้ง
ผู้บัญชาการทหารอากาศฟิลิปปินส์ขอบคุณมิตรภาพของกองทัพอากาศ 5 ม.ค.57(9 ปี) อ่าน 140 ครั้ง
สวัสดีปีใหม่ 2557 1 ม.ค.57(9 ปี) อ่าน 174 ครั้ง
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ออกช่วยเหลือประชาชน 12 ต.ค.56(9 ปี) อ่าน 142 ครั้ง
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ มอบถุงยังชีพ อ.ศรีมหาโพธิ 12 ต.ค.56(9 ปี) อ่าน 170 ครั้ง
มอบถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี 12 ต.ค.56(9 ปี) อ่าน 132 ครั้ง
มอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชน 12 ต.ค.56(9 ปี) อ่าน 95 ครั้ง
การชี้แจงข้อมูลการหักเงินสงเคราะห์ศพ 20 ส.ค.56(9 ปี) อ่าน 180 ครั้ง
การบรรเลงเพลิงสรรเสริญพระบารมี ในงานพระราชทานเพลิงศพ 20 ส.ค.56(9 ปี) อ่าน 121 ครั้ง
วิธีปฏิบัติเมื่อมีการอ่านคำไว้อาลัย 20 ส.ค.56(9 ปี) อ่าน 161 ครั้ง
(ตัวอย่าง)คำไว้อาลัย 20 ส.ค.56(9 ปี) อ่าน 178 ครั้ง
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 20 ส.ค.56(9 ปี) อ่าน 170 ครั้ง
(ตัวอย่าง) การขอพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษ 20 ส.ค.56(9 ปี) อ่าน 181 ครั้ง
พระราชทานยังต่างจังหวัด 20 ส.ค.56(9 ปี) อ่าน 238 ครั้ง
ระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน 20 ส.ค.56(9 ปี) อ่าน 123 ครั้ง
กำหนดการ พระราชทานดิน 20 ส.ค.56(9 ปี) อ่าน 172 ครั้ง
การบรรเลงเพลิงสรรเสริญพระบารมี 20 ส.ค.56(9 ปี) อ่าน 159 ครั้ง
หลักเกณฑ์การรับพระราชทาน 20 ส.ค.56(9 ปี) อ่าน 151 ครั้ง
ขอพระราชทานเพลิง 20 ส.ค.56(9 ปี) อ่าน 144 ครั้ง
การแจ้งตาย 20 ส.ค.56(9 ปี) อ่าน 261 ครั้ง
ระเบียบกองทัพอากาศ 20 ส.ค.56(9 ปี) อ่าน 217 ครั้ง
ความหมายของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 20 ส.ค.56(9 ปี) อ่าน 132 ครั้ง
อัตราค่าใช้จ่ายของฌาปนสถาน ทอ. 20 ส.ค.56(9 ปี) อ่าน 222 ครั้ง
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ 20 ส.ค.56(9 ปี) อ่าน 153 ครั้ง

ล่าสุด

ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.66
2 มี.ค.66(หนึ่งเดือนที่แล้ว) อ่าน 148 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ,ม.ค.66
2 ก.พ.66(1 เดือน) อ่าน 251 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ธ.ค.65
9 ม.ค.66(2 เดือน) อ่าน 76 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ย.65
2 ธ.ค.65(4 เดือน) อ่าน 290 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ต.ค.65
8 พ.ย.65(4 เดือน) อ่าน 97 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ย.65
5 ต.ค.65(5 เดือน) อ่าน 235 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ส.ค.65
3 ก.ย.65(7 เดือน) อ่าน 193 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ค.65
30 ก.ค.65(8 เดือน) อ่าน 292 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มิ.ย.65
1 ก.ค.65(9 เดือน) อ่าน 259 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ค.65
7 มิ.ย.65(9 เดือน) อ่าน 144 ครั้ง