พิธีฌาปนกิจศพ,พิธีพระราชทานเพลิงศพ 

5 ต.ค.56 (22:03 น.)
เปิดอ่าน 321 ครั้ง
พิธีฌาปนกิจศพ

1. ประธานและผู้ร่วมพิธี พร้อม
2. พิธีกร เชิญแขกผู้ใหญ่  ทอดผ้าบังสุกุล โดยจัดลำดับจากผู้มีอาวุโสน้อย ไปหาผู้ที่มีอาวุโสมาก และนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุล  ควบคู่กันไปกับแขกผู้ใหญ่  ตามลำดับ  โดยจัดลำดับจากพระสงฆ์ที่มีอาวุโสน้อยไปหาที่มีอาวุโสมากเช่นเดียวกัน
3. พิธีกร อ่านประวัติและคำไว้อาลัย
4. ประธานฯ ทอดผ้ามหาบังสุกุล
5. พระสงฆ์ พิจารณาผ้ามหาบังสุกุล
6. ประธานประกอบพิธีฌาปนกิจศพ (จุดดอกไม้จันทน์ วางลงที่กลางฐานที่ตั้งศพ)
7. กรณีที่มีพระสงฆ์มาร่วมงาน  ให้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ก่อนแล้วเชิญแขก ขี้นวางดอกไม้จันทน์ตามลำดับ

-เสร็จพิธี-

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

1. ประธานและผู้ร่วมพิธี พร้อม
2. แถวกองเกียรติยศเข้าที่พร้อมหน้าเมรุ (กรณีที่เป็นศพที่ต้องจัดกองเกียรติยศ)
3. พิธีกร เชิญแขกผู้ใหญ่  ทอดผ้าบังสุกุล โดยจัดลำดับจากผู้มีอาวุโสน้อย ไปหาผู้ที่มีอาวุโสมาก และนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุล  ควบคู่กันไปกับแขกผู้ใหญ่  ตามลำดับ  โดยจัดลำดับจากพระสงฆ์ที่มีอาวุโสน้อยไปหาที่มีอาวุโสมากเช่นเดียวกัน
4. พิธีกร อ่านหมายรับสั่ง
5. พิธีกร อ่านประวัติ และคำไว้อาลัย
6. ผู้แทนเจ้าภาพหรือพิธีกร  อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
7. เชิญยืนไว้อาลัย (หากเป็นศพที่มีกองเกียรติยศไม่ต้องเชิญยืนไว้อาลัย
8. ประธานฯ ทอดผ้ามหาบังสุกุล
9. พระสงฆ์ พิจารณาผ้ามหาบังสุกุล
10. ประธานฯ หันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับฯ ในวันนั้น ถวายคำนับ ๑ ครั้ง  วางกระทงข้าวตอก และกระทงดอกไม้ (เครื่องขมา) ที่ฐานพื้นหน้หน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับฯ ในวันนั้น ถวายคำนับ ๑ ครั้ง  วางกระทงข้าวตอก และกระทงดอกไม้ (เครื่องขมา) ที่ฐานพื้นหน้าหีบศพ ทำความเคารพศพ ๑ ครั้ง
11. เป่าแตรนอน ๑ จบ (กรณีจัดกองเกียรติยศ)
12. ประธานฯ จุดดอกไม้จันทน์พระราชทาน ที่เพลิงหลวง แล้ววางที่กลางฐานที่ตั้งศพ และรับ
ดอกไม้จันทน์สำหรับประธานฯ วางลงที่กลางฐานที่ตั้งศพนั้น (โดยไม่วางทับหรือเทียบเทียมดอกไม้จันทน์พระราชทาน)
13. เป่าแตรนอน ๑ จบ (กรณีจัดกองเกียรติยศ)
14. ประธานฯ ถวายคำนับไปยังทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับฯ ในวันนั้น อีก ๑ 
ครั้ง  แล้วลงจากเมรุ
15. กรณีที่มีพระสงฆ์มาร่วมงาน ให้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ก่อนแล้วเชิญแขก ขี้นวาง
ดอกไม้จันทน์ตามลำดับ
-เสร็จพิธี-

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙

ล่าสุด

ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.66
2 มี.ค.66(หนึ่งเดือนที่แล้ว) อ่าน 148 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ,ม.ค.66
2 ก.พ.66(1 เดือน) อ่าน 251 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ธ.ค.65
9 ม.ค.66(2 เดือน) อ่าน 76 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ย.65
2 ธ.ค.65(4 เดือน) อ่าน 290 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ต.ค.65
8 พ.ย.65(4 เดือน) อ่าน 97 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ย.65
5 ต.ค.65(5 เดือน) อ่าน 235 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ส.ค.65
3 ก.ย.65(7 เดือน) อ่าน 193 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ค.65
30 ก.ค.65(8 เดือน) อ่าน 292 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มิ.ย.65
1 ก.ค.65(9 เดือน) อ่าน 259 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ค.65
7 มิ.ย.65(9 เดือน) อ่าน 144 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน เม.ย.65
2 พ.ค.65(11 เดือน) อ่าน 178 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มี.ค.65
1 เม.ย.65(หนึ่งปีที่แล้ว) อ่าน 250 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.65
1 มี.ค.65(1 ปี) อ่าน 187 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ม.ค.65
2 ก.พ.65(1 ปี) อ่าน 231 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ธ.ค.64
6 ม.ค.65(1 ปี) อ่าน 113 ครั้ง