พิธีฌาปนกิจศพ,พิธีพระราชทานเพลิงศพ 

5 ต.ค.56 (22:03 น.)
เปิดอ่าน 511 ครั้ง
พิธีฌาปนกิจศพ

1. ประธานและผู้ร่วมพิธี พร้อม
2. พิธีกร เชิญแขกผู้ใหญ่  ทอดผ้าบังสุกุล โดยจัดลำดับจากผู้มีอาวุโสน้อย ไปหาผู้ที่มีอาวุโสมาก และนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุล  ควบคู่กันไปกับแขกผู้ใหญ่  ตามลำดับ  โดยจัดลำดับจากพระสงฆ์ที่มีอาวุโสน้อยไปหาที่มีอาวุโสมากเช่นเดียวกัน
3. พิธีกร อ่านประวัติและคำไว้อาลัย
4. ประธานฯ ทอดผ้ามหาบังสุกุล
5. พระสงฆ์ พิจารณาผ้ามหาบังสุกุล
6. ประธานประกอบพิธีฌาปนกิจศพ (จุดดอกไม้จันทน์ วางลงที่กลางฐานที่ตั้งศพ)
7. กรณีที่มีพระสงฆ์มาร่วมงาน  ให้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ก่อนแล้วเชิญแขก ขี้นวางดอกไม้จันทน์ตามลำดับ

-เสร็จพิธี-

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

1. ประธานและผู้ร่วมพิธี พร้อม
2. แถวกองเกียรติยศเข้าที่พร้อมหน้าเมรุ (กรณีที่เป็นศพที่ต้องจัดกองเกียรติยศ)
3. พิธีกร เชิญแขกผู้ใหญ่  ทอดผ้าบังสุกุล โดยจัดลำดับจากผู้มีอาวุโสน้อย ไปหาผู้ที่มีอาวุโสมาก และนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุล  ควบคู่กันไปกับแขกผู้ใหญ่  ตามลำดับ  โดยจัดลำดับจากพระสงฆ์ที่มีอาวุโสน้อยไปหาที่มีอาวุโสมากเช่นเดียวกัน
4. พิธีกร อ่านหมายรับสั่ง
5. พิธีกร อ่านประวัติ และคำไว้อาลัย
6. ผู้แทนเจ้าภาพหรือพิธีกร  อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
7. เชิญยืนไว้อาลัย (หากเป็นศพที่มีกองเกียรติยศไม่ต้องเชิญยืนไว้อาลัย
8. ประธานฯ ทอดผ้ามหาบังสุกุล
9. พระสงฆ์ พิจารณาผ้ามหาบังสุกุล
10. ประธานฯ หันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับฯ ในวันนั้น ถวายคำนับ ๑ ครั้ง  วางกระทงข้าวตอก และกระทงดอกไม้ (เครื่องขมา) ที่ฐานพื้นหน้หน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับฯ ในวันนั้น ถวายคำนับ ๑ ครั้ง  วางกระทงข้าวตอก และกระทงดอกไม้ (เครื่องขมา) ที่ฐานพื้นหน้าหีบศพ ทำความเคารพศพ ๑ ครั้ง
11. เป่าแตรนอน ๑ จบ (กรณีจัดกองเกียรติยศ)
12. ประธานฯ จุดดอกไม้จันทน์พระราชทาน ที่เพลิงหลวง แล้ววางที่กลางฐานที่ตั้งศพ และรับ
ดอกไม้จันทน์สำหรับประธานฯ วางลงที่กลางฐานที่ตั้งศพนั้น (โดยไม่วางทับหรือเทียบเทียมดอกไม้จันทน์พระราชทาน)
13. เป่าแตรนอน ๑ จบ (กรณีจัดกองเกียรติยศ)
14. ประธานฯ ถวายคำนับไปยังทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับฯ ในวันนั้น อีก ๑ 
ครั้ง  แล้วลงจากเมรุ
15. กรณีที่มีพระสงฆ์มาร่วมงาน ให้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ก่อนแล้วเชิญแขก ขี้นวาง
ดอกไม้จันทน์ตามลำดับ
-เสร็จพิธี-

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙

ล่าสุด

ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ค.67
14 พ.ค.67(14 วัน) อ่าน 61 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน เม.ย.67
18 เม.ย.67(1 เดือน) อ่าน 81 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มี.ค.67
6 มี.ค.67(2 เดือน) อ่าน 152 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.67
8 ก.พ.67(3 เดือน) อ่าน 89 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ม.ค.67
16 ม.ค.67(4 เดือน) อ่าน 62 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ธ.ค.66
8 ธ.ค.66(5 เดือน) อ่าน 104 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ย.66
9 พ.ย.66(6 เดือน) อ่าน 105 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ต.ค.66
5 ต.ค.66(7 เดือน) อ่าน 212 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ย.66
2 ก.ย.66(8 เดือน) อ่าน 193 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ส.ค.66
17 ส.ค.66(9 เดือน) อ่าน 138 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ค.66
5 ก.ค.66(10 เดือน) อ่าน 192 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มิ.ย.66
22 มิ.ย.66(11 เดือน) อ่าน 115 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.66
2 มี.ค.66(1 ปี) อ่าน 357 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ,ม.ค.66
2 ก.พ.66(1 ปี) อ่าน 341 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ธ.ค.65
9 ม.ค.66(1 ปี) อ่าน 142 ครั้ง