การเงิน 

16 ส.ค.56 (22:52 น.)
เปิดอ่าน 1438 ครั้ง
การหักเงิน

การหักเงิน มี 3 ประเภท 
    •  ในสังกัด 
    •  ธนาคาร 
    •  ธนาณัติ

1. การหักเงินในสังกัด 
คือสมาชิกฌาปนกิจที่ประจำการอยู่ใน ทอ. เราจะหักเงินผ่านทางหน้างบเงินเดือน โดยเจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัด จะทำการหักเงินของท่านทุกสิ้นเดือน ยอดเงินจะโชว์ที่สริบเงินเดือน

2. การหักเงินผ่านธนาคารทหารไทย 
คือ สมาชิกที่อยู่น อกสังกัด ดังนี้ ลูกจ้างทุกประเภท, พนักงานราชการ, ท่านที่เกษียณอายุราชการ, ลาออกจากราชการ,ย้ายไปอยู่นอกหน่วย ทอ.

ให้ท่านนำคำสั่งที่ให้นายทหารออกจากราชการ พร้อมบัญชีธนาคารทหารไทยสาขาใดก็ได้ มาติดต่อที่แผนกฌาปนกิจ เพื่อดำเนินการหักเงินต่อไป ทางเราจะหักเงินของท่านผ่านทางธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ และจะมีใบแจ้งยอดรายละเอียดการหักเงิน รายเดือนผ่านบัญชีของท่านส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ทุก 6 เดือน


ธนาคารจะหักเงินของท่านทุกสิ้นเดือนของวันทำการประมาณ ตี 5
เพราะฉะนั้นท่านควรจะมีเงินในบัญชีคงไว้พอหักประมาณ 300-350 บาท/ราย ก่อนวันสิ้นเดือน

เมื่อท่านขาดส่งตั้งแต่ 2 เดือนเราจะทำหนังสือแจ้งเตือนให้ท่านนำเงินไปเข้าไว้ ตามจำนวนที่เราจะหักทุกเดือนจนกว่าท่านจะนำเงินเข้า

เมื่อเกิน 90 วัน ท่านยังไม่นำเงินเข้า เราจะนำหลักฐานของท่านมารอดำเนินการทวงถาม อีก 3 ครั้ง

เจ้าหน้าที่จะเตรียมรายชื่อถอนออกจากการเป็นสมาชิกชั่วคราว


สำหรับสมาชิกที่เราติดต่อไปแล้วจดหมายตีกลับ ทางเราจะดำเนินการตรวจสอบที่อยู่กับทางเขตสายไหมเพื่อดำเนินการติดตามสิทธิประโยชน์ของท่านต่อไป

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙

ล่าสุด

ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.66
2 มี.ค.66(หนึ่งเดือนที่แล้ว) อ่าน 148 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ,ม.ค.66
2 ก.พ.66(1 เดือน) อ่าน 251 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ธ.ค.65
9 ม.ค.66(2 เดือน) อ่าน 76 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ย.65
2 ธ.ค.65(4 เดือน) อ่าน 290 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ต.ค.65
8 พ.ย.65(4 เดือน) อ่าน 97 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ย.65
5 ต.ค.65(5 เดือน) อ่าน 235 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ส.ค.65
3 ก.ย.65(7 เดือน) อ่าน 193 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ค.65
30 ก.ค.65(8 เดือน) อ่าน 292 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มิ.ย.65
1 ก.ค.65(9 เดือน) อ่าน 259 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ค.65
7 มิ.ย.65(9 เดือน) อ่าน 144 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน เม.ย.65
2 พ.ค.65(11 เดือน) อ่าน 178 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มี.ค.65
1 เม.ย.65(หนึ่งปีที่แล้ว) อ่าน 250 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.65
1 มี.ค.65(1 ปี) อ่าน 187 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ม.ค.65
2 ก.พ.65(1 ปี) อ่าน 231 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ธ.ค.64
6 ม.ค.65(1 ปี) อ่าน 113 ครั้ง