ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ค.64 

2 ส.ค.64 (08:02 น.)
เปิดอ่าน 182 ครั้ง

การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ
สมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน   ก.ค.64
เก็บเงินสงเคราะห์ในเดือน   ส.ค.64
ลำดับศพที่  24891  ถึง  24990
รวม  100  ศพ ศพละ   3   บาท
เป็นเงินจำนวน    300   บาท

หมายเหตุ การหักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกประเภทนอกสังกัด 
(หักผ่านธนาคารทหารไทย) จะทำการหักเงิน 2 ครั้ง ในทุกเดือน
ครั้งที่ 1  จะหักวันเดียวกันกับวันที่เงินบำนาญออก
ครั้งที่ 2  จะหักในวันสิ้นเดือน ซึ่งตรงกับวันทำการ 
(หากไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของสมาชิกได้ในครั้งที่ 1 ก็จะมาหักครั้งที่ 2)

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๙

ล่าสุด

ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มิ.ย.65
1 ก.ค.65(3 วัน) อ่าน 33 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ค.65
7 มิ.ย.65(27 วัน) อ่าน 66 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน เม.ย.65
2 พ.ค.65(2 เดือน) อ่าน 123 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มี.ค.65
1 เม.ย.65(3 เดือน) อ่าน 191 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.พ.65
1 มี.ค.65(4 เดือน) อ่าน 131 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ม.ค.65
2 ก.พ.65(5 เดือน) อ่าน 169 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ธ.ค.64
6 ม.ค.65(5 เดือน) อ่าน 51 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ย.64
3 ธ.ค.64(7 เดือน) อ่าน 170 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ต.ค.64
1 พ.ย.64(8 เดือน) อ่าน 214 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ย.64
4 ต.ค.64(9 เดือน) อ่าน 230 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ส.ค.64
1 ก.ย.64(10 เดือน) อ่าน 219 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน ก.ค.64
2 ส.ค.64(11 เดือน) อ่าน 182 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน มิ.ย.64
1 ก.ค.64(1 ปี) อ่าน 224 ครั้ง
ความเป็นมา “ณาปนสถานกองทัพอากาศ”
14 มิ.ย.64(1 ปี) อ่าน 227 ครั้ง
ข้อมูลสมาชิกถึงแก่ความตายในเดือน พ.ค.64
1 มิ.ย.64(1 ปี) อ่าน 132 ครั้ง